Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาและเค้าโครง เช่น Adobe InCopy และ InDesign
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีเกี่ยวกับ MS Office และ Google Suite
 • มีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเนื้อหา เช่น โซเชียลมีเดีย บล็อก และสื่อสิ่งพิมพ์
 • ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านเนื้อหาเพื่อประโยชน์ของ SEO
 • มีทักษะในการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ดี
 • ความสามารถในการตรวจสอบเนื้อหาและแนวโน้มของผู้ใช้

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือเทียบเท่า

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในสาขาสร้างสรรค์ การตลาด การสื่อสาร หรือสาขาที่คล้ายกัน

   

 • การปรับใช้

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • อายุ 22-30 ปี ชาย หรือ หญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ
 • HTML และจาวาสคริปต์, CSS, PHP, .Net, ความรู้ด้านฐานข้อมูล: MS SQL
 • เขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมีทักษะในการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • พวกเขามีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้เข้าใจงานได้ดี ตรงประเด็น เข้าใจง่าย

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

1. เข้าร่วมการประชุม/สอบถามความต้องการของผู้ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรม

2. วิเคราะห์ ออกแบบ ออกแบบต้นแบบ และออกแบบเอกสารสำหรับระบบ เซิร์ฟเวอร์

3. ตรวจสอบการเข้ารหัสและทดสอบเว็บแอปพลิเคชันของผู้พัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เสนอวิธีแก้ปัญหา แนวคิด หรือการออกแบบโปรแกรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สนับสนุนโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนางาน

5. แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีทดสอบ คู่มือ ฯลฯ แบ่งปัน. แบ่งปัน. เตรียมตัว

 

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

1. ใช้โปรแกรมต่อไปนี้: Photoshop(PS), Illustrator(AI), Canva

2.สามารถส่งและแอดเฟสบุ๊ค

3. ทักษะ SEO

4. ฉันสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มใดได้บ้าง

5. ความรู้เกี่ยวกับทีมงานฝ่ายผลิต

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

1. มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

2. คิดเกี่ยวกับการออกแบบภาพและเนื้อหา

3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ

4. เราต้องการคนที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และสามารถทำงานนอกเวลาได้

5. กลยุทธ์การตลาด